Menne

Over Snakkerburen

Welkom in ons buurtschap. Met hulp van een QR codes canner op uw telefoon krijgt u toegang tot de rijke historie!

Fabriek

Vanaf deze driesprong zag je de oliemolen uit 1770 (later fabriek in veevoer), een schuurloze bouwboerderij uit 1640 en het volkstuincomplex van rond 1920.

Drenkelingenkerkhof

Verhalen over het drenkelingenkerkhof Gerrit Moed Oud bewoner Gerrit vertelt over het drenkelingenkerkhof en de oorlog. Jan Hessel Kooij Dorpsarchivaris Jan Hessel vertelt over de historie van het drenkelingenkerkhof. Jan Calsbeek Verhalenverteller Jan vertelt wie er precies op het drenkelingenkerkhof begraven liggen. Deze begraafplaats werd in 1873 aangelegd voor mensen waarvan de identiteit niet kon …

Drenkelingenkerkhof Lees meer »

Leechpaed

Het Leechpaed gaf toegang tot vijf kleine boerenbedrijfjes. Het vervoer van vee verliep veelal over de Dokkumer Ee.

Doarpstún

De enige overgebleven tuinderij van de vele tuinderijen die er in en rond Snakkerburen waren.

Smidssteech

De Smidssteech de toegang naar de smid maar ook naar diverse winkeltjes aan de Dokkumer Ee.

Spokesteech

Het kon hier behoorlijk ‘spoken’ als de wind uit de verkeerde hoek waaide.

Kastleinshoeke

De beeldbepalende herberg ‘De Sevenster’ is gebouwd in 1649 en werd begin jaren twintig ‘alcoholvrij’.

Minefjild

Zo genoemd omdat in de Tweede Wereldoorlog alle bebouwing werd gesloopt en er mijnen werden gelegd.